Kunder

Oppdragsgivere er privatpersoner, eiendomsmeglere, offentlige etater,  advokater, banker og andre låneinstitusjoner, samt forsikringsselskaper i skjønnsaker. Videre utfører vi også takstoppdrag i forbindelse med arv, skifte og oppløsning/ inngåelse av sameie.

© All rights reserved.