Dokumenter

Når du ønsker at vi skal taksere din bolig, ville vi satt pris på om du har følgende dokumenter tilgjengelig:

For verdi- og lånetakst

Borettslag og aksjeleilighet

 • Kjøpekontrakt
 • Husleie-giro
 • Leiekontrakt
 • Plantegninger
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
 • Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.

 • Kjøpekontrakt
 • Fellesutgifter / giro
 • Forsikringsbevis(for Sameiet)
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Plantegninger
 • Skjøte
 • Tidligere takst/salgsoppgave
 • Vedtekter
 • Årsberetning
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)

 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte / festekontrakt
 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter / giro
 • Ligningsverdi (finnes i selvangivelsen)
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Tegninger (plan og fasade)
 • Tidligere takst/Salgsoppgave

For tilstandsrapport 

I tillegg til de dokumenter nødvendig for verdi- og lånetakst nevnt over, er det vesentlig at du fremlegger dokumentasjon på utførte arbeider på boligen din. Mangler dette kan gi en dårligere tilstandsgrad.

Dokumentasjon på våtrom/membran

Godkjent dokumentasjon:

 • Dokumentasjon fra 3.parts kontroll etter TEK 10/ TEK 17
 • Skriftlig dokumentasjon fra godkjent faglært, kombinert med sted og tid
 • Vanntest med bilder.

© All rights reserved.