Dokumenter

Når du ønsker at vi skal taksere din bolig, ville vi satt pris på om du har følgende dokumenter tilgjengelig:

For verdi- og lånetakst

Borettslag og aksjeleilighet

 • Kjøpekontrakt
 • Husleie-giro
 • Leiekontrakt
 • Plantegninger
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
 • Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.

 • Kjøpekontrakt
 • Fellesutgifter / giro
 • Forsikringsbevis(for Sameiet)
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Plantegninger
 • Skjøte
 • Tidligere takst/salgsoppgave
 • Vedtekter
 • Årsberetning
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)

 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte / festekontrakt
 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter / giro
 • Ligningsverdi (finnes i selvangivelsen)
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Tegninger (plan og fasade)
 • Tidligere takst/Salgsoppgave

For boligsalgsrapport (NS 3600)

I tillegg til de dokumenter nødvendig for verdi- og lånetakst nevnt over, er det vesentlig at du fremlegger dokumentasjon på de utførte arbeider på boligen din. Mangler dette vil det automatisk gi en dårligere tilstandsgrad.

Dokumentasjon på det elektriske anlegget:

 • Samsvarserklæring: Eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av elektriske anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg, og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg.
 • Rapport fra risikovurdering: En beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal også beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.
 • Rapport fra sluttkontroll: Dokumentasjon på at de utførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.
 • Kursfortegnelse i sikringsskapet: En beskrivelse for hvilke deler av anlegget de ulike kursene forsyner. Videre skal det opplyses om de tekniske spesifikasjonene for kursene, slik som anvendte sikringsstørrelser, ledningsversnitt etc.
 • Utstyrsdokumentasjon: Dette kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget, eksempelvis termostater, varmeovner, lamper etc. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg etc.

Dokumentasjon på våtrom/membran

Godkjent dokumentasjon:

 • Dokumentasjon fra 3.parts kontroll etter TEK 10
 • Skriftlig dokumentasjon fra godkjent faglært, kombinert med sted og tid
 • Vanntest med bilder.

© All rights reserved.